Choose Language

Info Telefon / Viber / Pozovite !!

064-11-56-894

U vremenu sve intezivnije primene IT-a postaje skoro nemoguće zamisliti bilo kakav koncept projektovanja, planiranja, građenja i upravljanja bez odgovarajuće primene računara i softverskih paketa (sistema). Computer Aided Facility Management (CAFM) je kompjuterska podrška FM-u, tj. informacioni sistem iza koga stoji pouzdana baza podataka. On nudi mogućnost prikupljanja, čuvanja i kombinovanja različitih vrsta informacija (grafičke i alfanumeričke) o objektu, opremi i održavanju (O3 sistem – upravljanje objektima, opremom i održavanjem).

Informacije o objektu prikupljaju stručnjaci različitih profila i različitim metodama koje moraju biti obrađene i vrlo jasno prezentovane. Ako dozvolimo sebi da dosta uprostimo celu stvar i konstatujemo (bez namere da nekoga uvredimo) da je arhitektima vrlo važan estetski i funkcionalni aspekt objekta, građevincima konstruktivni, a mašincima i instalaterima funkcionalni onda postaje jasno koliko različitih informacija od različitih stručnjaka koji učestvuju u procesu projektovanja, planiranja, građenja i upravljanja mora da objedini informacioni sistem za podršku FM-u. Što će reći da su za funkcionisanje efikasnog fasiliti menadžmenta jednako važni arhitektonski planovi, statičke i strukturalne analize i proračuni (vrlo važna komponenta za korišćenje objekta tokom celog životnog ciklusa), odvijanje procesa rada, optimalan rad instalacionih sistema itd.

Svi ovi različiti pogledi na isti objekat i informacije uvećavaju potrebu za ažuriranim i lako dostupnim informacijama. Saznanje o visokim troškovima koje stvara objekat u upotrebi kao vrlo važna činjenica u poslovanju, mnoge kompanije su prinuđene da pored angažovanja fasiliti menadžera primene i efikasan menadžment alat za informacije o objektu. CAFM je alat za upravljanje svim podacima koji mogu biti sačuvani. Različite informacije kao što su planovi, atributi, podaci o upravljanju održavanju mogu biti sačuvani, analizirani, uređeni i prezentovani. CAFM je dosta sličan GIS-u (Geografic Information System) i nije potpuno nov, jer svim zgradama na svetu se upravlja, ali tako upravljanje (bez podrške koju pruža CAFM) nije uvek efikasno i transparentno. Efikasnost pri korišćenju ovakvog sistema za podršku FM-u se najviše primećuje u velikim kompanijama koje se sastoje iz više različitih odelenja, jer sva odelenja (departmani) imaju svoje planove i alfanumeričke podatke da bi obavljali svoj posao. Ako pretpostavimo da je zgrada stara 20 godina i da su grafički planovi u papirnom obliku, može se vrlo lako zaključiti da su stari bar 21 godinu, tj. da nisu ažurirani te kao takvi nisu od velike koristi. Ako su pak ažurirani, što je prava retkost kod nas, a u papirnoj su formi treba samo zamisliti koliko vremena je potrebno menadžmentu da donese neku odluku, tj. koliko se listova sa grafičkim informacijama mora okrenuti i uporediti da bi se došlo do nekih osnovnih informacija npr. kvadraturi poslovnog prostora na trećem spratu tog i tog odelenja ili opremi koja se koristi, o zauzetosti prostora, o instalacijama itd. Svemu ovome treba dodati da planovi u grafičkoj formi potiču iz različitih izvora (arhitektonski planovi, konstruktivni proračun, vodovod i kanalizacija, elektroinstalacije, grejanje, ventilacija, klimatizacija...) i različitog su datuma u odnosu na projektovanje i izvođenje što dokazuje da upravljanje zgradom na osnovu različitih bazičnih informacija bez podrške CAFM-a za posledicu ima donošenje pogrešnih odluka i problem u komunikaciji između različitih odelenja, a sve zajedno u finansijskom smislu mnogo košta.

PATENT br. 1550 - Šaloni

SIGURNOSNI METALNI ŠALONI INPROS 

Inpros d.o.o. zadržava pravo 
na patent, industrijski dizajn
i fotografije proizvoda.

Zaštićen proizvod kod Zavoda za
intelektualnu svojinu R. Srbije
i kao takav predstavlja
isključivo vlasništvo
preduzeća Inpros doo

Svi ostali proizvodi šalona
predstavljaju KOPIJE
negarantovanog
kvaliteta i dizajna ! ! !
 

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU 
SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA PATENTE
Patent Br. 1550, 2018/9465 

MP 2017/0054

Beograd, 04.07.2018.god

Certifikat izvrsnosti 2017