Choose Language

Info Telefon / Viber / Pozovite !!

064-11-56-894

Naše strateško rešavanje dugoročne održivosti izgrađenih sistema i njihovih vrlo različitih segmenata, putem Integrisanog FACILITY MANAGEMENT-a (sveobuhvatno održavanje objekata), može biti od značajne koristi svim poslovnim sistemima i kompanijama koje posluju u vrlo složenim uslovima privređivanja. Onima koji dobro posluju da učvrste svoju poziciju na principima optimizacije, racionalizacije i ušteda, a svima drugima da najkraćim putem savladaju nagomilane probleme u svom poslovanju.

 

Facility Management

Održavanje objekata

INPROS INŽENJERING sa svojim visokostručnim kadrom, saradnicima i partnerskim kompanijama više godina intenzivno razvija koncept Projekta održivosti u eksploataciji znajući da su toliko nagomilani problemi dostupni samo nama, koji smo nemoćno posmatrali kontinuirano posrtanje u svakom segmentu koje se zove privređivanje. Samo retki nisu odustali.

Većina sistema, kompanija, državnih institucija, ustanova, javnih preduzeća i sl. nije došla u bezizlaznu situaciju radi obavljanja osnovne delatnosti, već neminovnim pratećim troškovima, koji nikada nisu racionalno planirani i efikasno praćeni. U momentu dolaska do kritične tačke poslovanja, sa obično nesposobnim kadrovima, poslovanje je išlo u dubiozu, bez revizije i zaustavljanja, da bi se pronašla nova rešenja. Mi smo spremni da prihvatimo vrlo kompleksane  izazovei zajedno sa vama pristupimo rešavanju konkretnog problema, koji se utvrdi kao moguće rešiv. Mi nećemo biti opterećeni vašom osnovnom delatnošću, bila ona proizvodna ili uslužna, jer će sigurno biti uspešna kada uredimo celovito okruženje koje je opslužuje i redukujemo sve troškove do praga održivog minimuma, sa strogo utvrđenim principima kontrole, obavezama i odgovovornostima.

 

Upravljanje objektima u fazi eksploatacije

 

U vrlo razumnom roku, efikasno, stručno i sa vrlo skromnim finansijskim sredstvima, angažujući i vaše kadrove i raspoložive resurse, sa primenom našegnajnovijegvlastitogsoftvera implementiraćemo projekat održivosti vaše kompanije ili sistema. Ostaće obaveza naše supervizije nad sprovođenjem i procentualnim učešćem u delu značajno ostvarenih ušteda, a što nam je izajednički cilj. Naglašavamo da su dosadašnja rešenja Facility Management–a bila finansijski neprihvatljivazbog visoke cene paketa softvera, koji u našem slučaju dobijate na korištenje. Cena će obuhvatiti samo troškove angažovanja našeg stručnog kadra.

Dobre procene i kvalitetno postavljena rešenja u startu daju vidljive rezultate po osnovu ušteda na potrošnji: električne energije, grejanja, klimatizacije, vršnog opterećenja, ventilacije, vode, sanitarne vode, rasvete, troška remonta opreme i instalacija koji podležu preventivnoj kontroli, telefona, kancelarijskog materijala, higijenskih sredstava za održavanje, održavanje objekata, saobraćajnica, voznog parka, potrošnje goriva i rezervnih delova, parking prostora, kontrole pristupa, kontrole radnog vremena, poboljšanja radne i tehnološke discipline.

Na novim investicionim objektima sve navedeno se projektuje, vrši se obuka kadrova za implementaciju i preuzima objekat u samoj fazi završetka.

Naš projekat Integrisanog FACILITY MANAGEMENT-a ili ODRŽIVOST PROJEKTA U EKSPLOATACIJI  sastoji se iz četiri  faze rada:

 1. Detaljno snimanje celovitog okruženja koje utiče na obavljanje osnovne delatnosti Naručioca
 2. Izrada projektnog rešenja i stavljanje  snimljenih podataka u funkciju softvera.
 3. Analiza, primedbe, usvajanje projekta od strane Naručioca  i obuka kadrova
 4. Implementacija projekta i supervizija u dogovorenom periodu realizacije.

 

CAFM Program -  Softver za Facility Menadžment

 

Razvojno dostignuće našeg koncepta IFM je korištenje softverskih i programskih MODULA prema vrsti i karakteru usluge ili problema, koji zajedno integrisani predstavljaju sveobuhvatni menadžment resursa (CAFM softver). Ukoliko Naručilac nema raspoložive vlastite kadrove za implementaciju, možemo preuzeti i tu ulogu sa svojim kadrovima.

Budite slobodni da nas kontaktirate. Pošaljite nam zahtev za konkretnu ponudu na naš email i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

 

PATENT br. 1550 - Šaloni

SIGURNOSNI METALNI ŠALONI INPROS 

Inpros d.o.o. zadržava pravo 
na patent, industrijski dizajn
i fotografije proizvoda.

Zaštićen proizvod kod Zavoda za
intelektualnu svojinu R. Srbije
i kao takav predstavlja
isključivo vlasništvo
preduzeća Inpros doo

Svi ostali proizvodi šalona
predstavljaju KOPIJE
negarantovanog
kvaliteta i dizajna ! ! !
 

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU 
SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA PATENTE
Patent Br. 1550, 2018/9465 

MP 2017/0054

Beograd, 04.07.2018.god

Certifikat izvrsnosti 2017

 • Moguće uštede

  •   10-60% na uštedi energije
   •  15-20% na tehničkom održavanju
     3-12% na čišćenju
     5-7% kroz optimizaciju prostora
   •  10% u procesima preseljenja
   •  50% na upravljanju ključevima
   •  20% na povećanju produktivnosti
     9% kroz optimizaciju procesa
   •  10% na upravljanju “outsourcing”
     20% na prikupljanju i čuvanju podataka
  •  

   

  FM Facility menadžment

  je interdisciplinarna oblast primarno posvećena održavanju velikih komercijalnih ili institucionalnih zgrada kao što su kancelarijski kompleksi, banke, pošte, hoteli, rezidencijalne zgrade, škole, bolnice, klinički centri, industrijska infrastruktura itd.

  IFM Integrisani Facility Management je nastao integracijom višedecenijskog iskustva iz oblasti inženjeringa sa jedne strane i inovativne softverske tehnologije CAFM za podršku FM-u sa druge.

  Computer Aid Facility Management je informacioni sistem za kompjuterski potpomognuto održavanje kompletnog objekta koji će vašoj organizaciji olakšati integraciju ljudi, lokacija, procesa i tehnologije u cilju sigurnog i nesmetanog funkcionisanja vašeg sistema. Uspeh ovog softvera dolazi kroz kreativnost, inovacije i novu tehnologiju.

 • Ciljevi primene

  • Strateško, efikasno i precizno upravljanje
  • Optimizacijom do ušteda (IFM Know-How)
  • Kontrolom do realnih troškova (IFM Know-How)
  • Usklađivanja objekta sa zakonskom regulativom
  • Racionalna potrošnja energije (Energetski pasoš)
  • Sveobuhvatni menadžment resursa
  • Superiorno bežično rešenje FM. Mobile (NFC, RFID)

   

   

   

  Naše strateško rešavanje dugoročne održivosti izgrađenih sistema i njihovih vrlo različitih segmenata, putem Integrisanog FACILITY MANAGEMENT-a (sveobuhvatno održavanje objekata, može biti od značajne koristi svim poslovnim sistemima i kompanijama koje posluju u vrlo složenim uslovima privređivanja. Onima koji dobro posluju da učvrste svoju poziciju na principima optimizacije, racionalizacije i ušteda, a svima drugima da najkraćim putem savladaju  nagomilane probleme u svom poslovanju.

Posetilaca online

Ko je na mreži: 25 gostiju i nema prijavljenih članova

PAK 149106 Zvezdara
Beograd, R.Srbija
Pon. - Pet. 9 - 17h
  Vikend: 9 - 14h

Kontakt info

Ukoliko imate bilo kakva pitanje ili nedoumice vezane za naše usluge budite slobodni da nas kontaktirate.

Pošaljite nam zahtev za konkretnu ponudu na naš email i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Vaša pitanja, sugestije i predloge možete poslati i preko kontakt forme. Odgovorićemo Vam u kratkom roku, ne duže od 24h.

Brza pitanja i odgovori