Choose Language

Info Telefon / Viber / Pozovite !!

064-11-56-894

Integrisani Facility Management i PPP

 

Javno privatno partnerstvo (JPP ili engl. PPP) je zajedničko, kooperativno delovanje javnog sektora s privatnim sektorom u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju javnih usluga. Cilj javno privatnog partnerstva je ekonomičnija, delotvornija i učinkovitija (uspešnija) proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga.

 

Private Public Partnership

 

Javno-privatno partnerstvo može se opisati kao kooperacija između javnog i privatnog sektora na području planiranja, proizvodnje, pružanja, finansiranja, poslovanja ili naplate javnih poslova. Javni sektor se tom prilikom javlja kao proizvođač i ponuđač takve saradnje – kao partner koji ugovorno definiše vrste i obim poslova ili usluga koje namerava preneti na privatni sektor i koji obavljanje javnih poslova nudi privatnom sektoru. Privatni sektor se javlja kao partner koji potražuje takvu saradnju, ukoliko može ostvariti poslovni interes (profit) i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno dobijene i definisane poslove.

 

Javno-privatno partnerstvo

 

Karakteristike projekata JPP su:

 • dugoročna ugovorna saradnja (20 do 25 godina) između javnog i privatnog sektora,
 • stvarna preraspodela poslovnog rizika (poboljšanje kvaliteta usluge) i
 • sveobuhvatna odgovornost na strani privatnog sektora.

U poslednjih nekoliko godina, javno-privatno partnerstvo (JPP) se pokazalo kao izuzetno dobar oblik saradnje između javnog i privatnog sektora, u realizaciji građevinskih projekata. Takav oblik saradnje, partnerstva sve više postaje alternativa tradicionalnom pristupu dodeli ugovora.

Prednost projekata JPP-a leži u činjenici da je finansiranje, projektovanje, gradnja i revitalizacija imovine, koncentrisana na jedan izvor s ciljem postizanja sveobuhvatne optimizacije iz životnog ciklusa troškova.

 

PATENT br. 1550 - Šaloni

SIGURNOSNI METALNI ŠALONI INPROS 

Inpros d.o.o. zadržava pravo 
na patent, industrijski dizajn
i fotografije proizvoda.

Zaštićen proizvod kod Zavoda za
intelektualnu svojinu R. Srbije
i kao takav predstavlja
isključivo vlasništvo
preduzeća Inpros doo

Svi ostali proizvodi šalona
predstavljaju KOPIJE
negarantovanog
kvaliteta i dizajna ! ! !
 

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU 
SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA PATENTE
Patent Br. 1550, 2018/9465 

MP 2017/0054

Beograd, 04.07.2018.god

Certifikat izvrsnosti 2017

 • Moguće uštede

  •   10-60% na uštedi energije
   •  15-20% na tehničkom održavanju
     3-12% na čišćenju
     5-7% kroz optimizaciju prostora
   •  10% u procesima preseljenja
   •  50% na upravljanju ključevima
   •  20% na povećanju produktivnosti
     9% kroz optimizaciju procesa
   •  10% na upravljanju “outsourcing”
     20% na prikupljanju i čuvanju podataka
  •  

   

  FM Facility menadžment

  je interdisciplinarna oblast primarno posvećena održavanju velikih komercijalnih ili institucionalnih zgrada kao što su kancelarijski kompleksi, banke, pošte, hoteli, rezidencijalne zgrade, škole, bolnice, klinički centri, industrijska infrastruktura itd.

  IFM Integrisani Facility Management je nastao integracijom višedecenijskog iskustva iz oblasti inženjeringa sa jedne strane i inovativne softverske tehnologije CAFM za podršku FM-u sa druge.

  Computer Aid Facility Management je informacioni sistem za kompjuterski potpomognuto održavanje kompletnog objekta koji će vašoj organizaciji olakšati integraciju ljudi, lokacija, procesa i tehnologije u cilju sigurnog i nesmetanog funkcionisanja vašeg sistema. Uspeh ovog softvera dolazi kroz kreativnost, inovacije i novu tehnologiju.

 • Ciljevi primene

  • Strateško, efikasno i precizno upravljanje
  • Optimizacijom do ušteda (IFM Know-How)
  • Kontrolom do realnih troškova (IFM Know-How)
  • Usklađivanja objekta sa zakonskom regulativom
  • Racionalna potrošnja energije (Energetski pasoš)
  • Sveobuhvatni menadžment resursa
  • Superiorno bežično rešenje FM. Mobile (NFC, RFID)

   

   

   

  Naše strateško rešavanje dugoročne održivosti izgrađenih sistema i njihovih vrlo različitih segmenata, putem Integrisanog FACILITY MANAGEMENT-a (sveobuhvatno održavanje objekata, može biti od značajne koristi svim poslovnim sistemima i kompanijama koje posluju u vrlo složenim uslovima privređivanja. Onima koji dobro posluju da učvrste svoju poziciju na principima optimizacije, racionalizacije i ušteda, a svima drugima da najkraćim putem savladaju  nagomilane probleme u svom poslovanju.

PAK 149106 Zvezdara
Beograd, R.Srbija
Pon. - Pet. 9 - 17h
  Vikend: 9 - 14h

Kontakt info

Ukoliko imate bilo kakva pitanje ili nedoumice vezane za naše usluge budite slobodni da nas kontaktirate.

Pošaljite nam zahtev za konkretnu ponudu na naš email i odgovorićemo Vam u najkraćem mogućem roku.

Vaša pitanja, sugestije i predloge možete poslati i preko kontakt forme. Odgovorićemo Vam u kratkom roku, ne duže od 24h.

Brza pitanja i odgovori