Protiv-provalni šaloni "Inpros"

Metalni sklopivi šaloni - sigurna i trajna zaštita

Šaloni se izrađuju od dekapiranorg lima debljine 1,2 - 2 mm u ramu čeličnog profila, a sklopiva krila su profilisana na industrijskoj specijalnoj presi.

Univerzalna primena i pristupačna cena

Nova dizajnerska rešenja usaglašena sa opštim arhitektonskim izgledom objekta, vrstom fasade, tipom stolarije i konačno željom kupca.

Sigurnost i miran san

Ulaganja su neznatna u odnosu na pruženu sigurnost i miran san, a današnja povoljna cena i nadgrađeni kvalitet omogućuju masovniju primenu.

Modifikovani modeli metalnih šalona

U poređenju sa alternativnim rešenjima trajne zaštite modifikovani modeli metalnih šalona imaju značajne prednosti.

Trajna zaštita spoljašnje stolarije

Trendovi izgradnje i materijali su se konstantno menjali, samo su šaloni vekovima ostali nezamenljivi za zaštitu prozora i vrata.

Šta su šaloni?
Šta su šaloni

To je poznato opšte rešenje šalona nadgrađeno sa:

Originalni metalni šaloni visokog kvaliteta INPROS

METALNE GRILJE, METALNE ŠKURE, METALNI KAPCI

Nova dizajnerska rešenja usaglašena sa opštim arhitektonskim izgledom objekta, vrstom fasade, tipom stolarije i konačno željom kupca, omogućila su  izradu različitih varijanti i spektra nijansi boja.

Pristupačne cene, novi model, nadgrađen kvalitet. Ulaganja su neznatna u odnosu na pruženu sigurnost i miran san, a današnja povoljna cena i nadgrađeni kvalitet omogućuju masovniju primenu.

Univerzalna primena. U  gradu, na moru, na selu i planini. Kako se menjao trend u izgradnji i primeni novih materijala na objektima, tako su nastajala nova rešenja u zaštiti vrata i prozora, a samo su šaloni vekovima ostali nezamenjivi.

Zaštita otvara vrata i prozora od sunca vetra i krađe

PROIZVODNJA metalnih šalona

Po geometrijskom obliku šaloni mogu biti: kvadratnog, pravougaonog, trouglastog, trapeznog, lučnog i kružnog oblika. Zavisno od načina ugradnje prozora i vrata, šaloni se mogu otvarati bočno na zid pod uglom od 90 stepeni, ili na fasadu pod uglom od 180 stepeni.

Pre radioničke izrade šalona potrebno je uzeti tačne mere svakog konačno završenog građevinskog otvora. Ugradnja rama šalona izvodi se isključivo u stabilni deo zida sa skrivenim ankerima u čeličnoj kutiji.

Na većim dimenzijama otvora, rešenje metalnih šalona izvodi se kao sistem sklapanja više istih krila u dve strane. Veličina krila određuje se u zavisnosti od širine otvora, s tim da minimalna dimenzija može iznositi 210 mm, a maksimalna 380 mm. U tom rasponu dimenzija može se izraditi sklapajuće krilo bilo koje dimenzije sa pomakom jedan mm, kako bi škrge zadržale simetriju.

Šaloni se izrađuju od dekapiranog lima debljine 1,25 mm, u izuzetnom slučaju i veće debljine, u ramu čelične kutije najmanje 30x30mm i veće dimenzije u zavisnosti od veličine otvora. Površina sklapajućeg krila  profilisana je na industrijskoj specijalnoj presi, čime je postignuta dodatna krutost sa izvučenim škrgama-procepima. Svaki segment krila posebno se zabravljuje pomoću šipova i brava sa osiguračem.  Broj segmenata šalona zavisi od veličine otvora. Šaloni se mogu izrađivati za sve dimenzije otvora prozora i vrata. U poređenju sa alternativnim rešenjima trajne zaštite  spoljašnje stolarije, metalni šaloni imaju značajne prednosti. 

Ostavlja se mogućnost naručiocu da odabere boju prema RAL karti. Pre postupka plastifikacije izrađeni šalon odmašćuje se u specijalnoj kadi, čime se otklanjaju tragovi korozije i značajno povećava trajnost šalona.

ZAŠTO SE OPREDELITI ZA NOVI MODIFIKOVANI METALNI ŠALON

Različite varijante izvedbe metalnih šalona

Imajući u vidu specifičnost gradnje, nove zahteve u pogledu estetskih vrednosti matrijala, naš metalni šalon je u svom razvoju sledio tu putanju.

Tipovi šalona. 
Naručiocu se ostavlja mogućnost da pored faktora sigurnosti, može birati i različita rešenja po kvalitetu i vrsti konačne zaštite. U tom pogledu razvili smo pet varijanti šalona: basic, standard, premium, lux i inox C4580

Budite slobodni da nas kontaktirate!
Stojimo vam na raspolaganju!

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumice vezano za naše usluge pozovite nas ili nam napišite email

Contact us