Stručni i investicioni nadzor - inpros doo

Stručno-tehnički nadzor

Inpros inženjering d.o.o. Vam može ponuditi kompletnu uslugu stručnog nadzora objekata od javnog značaja, poslovnih objekata, stambenih objekata ili energetskih objekata

Objekti od javnog značaja

Poslovni objekti

Stambeni objekti

Energetski objekti

Kompleta usluga
Stručni nadzor - kompletna usluga

Inpros inženjering d.o.o. može Vam ponuditi kompletnu uslugu stručnog Nadzora.

 • za investitore
 • po zakonskoj regulativi
 • nad projektovanjem
 • u toku realizacije
 • u garantnom periodu

Stručni nadzor, građevinski nadzor, kontrola radova

Stručni nadzor nad izgradnjom objekata

Usluga stručnog Nadzora nad izgradnjom i kompleksnim projektima obuhvata i koordinaciju svih faza radova međusobne usaglašenosti i kontrolu sprovođenja utvrđenih organizaciono-tehnoloških planova izgradnje.

Usluge stručnog Nadzora, građevinski Nadzor, upravljanje i koordinacija projektima investicione izgradnje, procesnim i tehnološkim postrojenjima obuhvataju sledeće:

 • Kontrolu izvođenja radova u skladu zahteva iz građevinske dozvole
 • Kontrolu izvođenja radova po odobrenoj tehničkoj dokumentaciji
 • Kontrolu izvođenja svih vrsta radova
 • Redovno vođenje gradilišne dokumentacije (građevinska dnevnik i knjiga, montažni dnevnik)
 • Overa potpisom i licencnim pečatom
 • Kontrolu primene propisa, standarda i tehničkih normativa
 • Kontrolu i proveru kvaliteta izvođenja radova
 • Kontrolu svih skrivenih faza radova koji se naknadno ne mogu utvrditi
 • Kontrolu kvaliteta materijala, instalacija, uređaja, postrojenja i opreme
 • Kontrolu svih dokumenata (atesti, sertifikati i druga dokumentacija)
 • Kontrolu i praćenje usklađenosti svih faza radova
 • Preduzimanje zakonskih mera u slučaju odstupanja izvođenja u odnosu na projekat
 • Predlaganje određenih stručnih zahvata (elaborati ispitivanja i sl.)
 • Primenu mera zaštite na radu, životne sredine i susednih objekata
 • Redovno praćenje dinamike radova
 • Redovno izveštavanje investitora o stanju, problematici i načinu rešavanja istog
 • Kontrolu izrade projekta izvedenog stanja
 • Kontrolu finansijskih sredstava po ugovoru investitor-izvodač radova.
 • Priprema objekta za tehnički pregled i prijem

Stručnom Nadzoru, na realizaciji kompleksnih investicionih objekata različitog sadržaja, građevinski, energetski, industrijski, vodoprivredni i sl. podležu sledeće faze radova:

 • Pripremni radovi
 • Građevinski i građevisnko-zanatski radovi
 • Energetska postrojenja
 • Instalacije, oprema, tehnološke linije
 • Upravljanje i monitoring
 • Ostali radovi koji čine sadržaj projekta u realizaciji

Usluga stručnog Nadzora podrazumeva i nadzor u toku probnog rada i garantnog perioda objekata ili postrojenja, praćenje nedostataka, projekta izvedenog stanja, primene garancija i obezbeđenje kompletne dokumentacije za nesmetano preuzimanje objekta u eksploataciju od strane investitora.

Za sve dodatne informacije u vezi našeg stručnog Nadzora, građevinskog Nadzora, budite slobodni da nas kontaktirate.  

 

Budite slobodni da nas kontaktirate!
Stojimo vam na raspolaganju!

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumice vezano za naše usluge pozovite nas ili nam napišite email

Contact us