Inžinjering "Inpros"

Upravljanje projektima

Upravljanje i koordinacija projektima investicione izgradnje, procesnim i tehnološkim postrojenjima

Izvođenje radova i instalacija

Izrada idejnih rešenja i revizija projektne dokumentacije. Racionalnim rešenjima, dugogodišnjim iskustvom i stručnim znanjem možemo udovoljiti sve zahteve tržišta pod vlastitim sloganom: "brze, kvalitetne i racionalne gradnje".

Isporuka opreme

Pametnim tehničkih rešenjima dolazimo do maksimalnih ušteda u investiocionim projektima uz puno zadovoljenje svih tehnoloških potreba korisnika.

Project Management - Upravljanje projektima

"Inpros" inženjering Beograd

Naša strategija upravljanja projektima odnosi se na nove projekte, kao i projekte: rekonstrukcije, revitalizacije, sanacije, adaptacije i projekte drugih investicionih ulaganja. Od planiranja kroz ugovaranje, preko izvođenja radova i kontrole do tehničkog prijema objekta, kompletan  posao možemo sprovesti u celosti kao zastupnik klijenta ili generalni ugovarač projekta, omogućujući da se klijent bavi svojom osnovnom delatnošću.

Projekti koji su predmet ove strategije upravljanja mogu pripadati: stambenim, poslovnim, energetetskim, industrijskim, tehnološkim, vodoprivrednim, zdravstvenim i drugim projektima različitog sadržaja i stepena složenosti.

Upravljanje projektom predstavlja skup znanja ,alata, postupaka, metodologije i drugih logičnih povezanih aktivnosti usmerenih prema ostvarenju ciljeva.

Postoje vrlo različiti prilazi u strategijama koje se bave upravljanjanjem projektima, ali svima je od presudnog značaja kako  upravljati kvalitetom, rokovima i finansijama. Svaki od postojećih priznatih metoda upravljanja projektima suočava se nizom prepreka kao što su:

Project Management - Upravljanje projektima

Upravljane projektom je složen proces koji se odvija u kontinuitetu održavajući ravnotežu imeđu projektnih ciljeva, zakonskih ograničenja, izvođača radova, stručnog nadzora i investitora, uz istovremeno savladavanje svih navedenih prepreka u toku realizacije.

Kako upravljane projektom podrazumeva  rukovođenje svim resursima i okruženjem, time su značajno podignuti kriteriji stručnosti, znanja,organizacije i dodatnih veština koje mora posedovati jedan tim. Osnovni pokazatelji upravljanja timom prezentovani su: organizacionom strukturom, vremenom angažovanja, tokovima izveštavanja i odlukama. I pored različitih prilaza ovoj oblasti i permanentne nadgradnje, INPROS je kroz period decenijskog angažovanja stvarao i vlastiti prepoznatljiv koncept racionalnog rešenja putem matrične organizacije sa koordinatorom projekta.

Svaki član stručnog tima na projektu vezan je uslovno za dinamiku realizacije pripadajuće aktivnosti u vremenu njenog trajanja, tako da izvršiocima ostaje dovoljno vremena za kvalitetnu pripremnu fazu projekta, dok se upravljanje projektom, timom i celovitim okruženjem odvija u kontinuitetu. Primenom ove strategije upravljanja projektima INPROS je svojim stručnim kadrom i saradnicima realizovao značajan broj projekata različitog sadržaja i složenostii, što je garancija  da će i na svakom novom ugovoru ostvaritti realno postavljene ciljeve.

Upravljanje projektima je složena tehnička disciplina koja traži permanentnu nadgradnju i edukaciju kadrova za sticanje specifičnih znanja, koja će uz tehničko i organizaciono znanje stvarati  menadžere sposobne  za samostalno donošenje pslovnih odluka.

Upravljanje kompleksnim projektima je konačno i pravi izazov odvažnih, odlučnih i spremnih za stvaranje trajnih dela od posebnog značaja.

Budite slobodni da nas kontaktirate!
Stojimo vam na raspolaganju!

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumice vezano za naše usluge pozovite nas ili nam napišite email

Contact us